2020-06-03 12:27:45

UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA KAO PRVOG I DRUGOG STRANOG JEZIKA

Poštovani roditelji i dragi budući učenici 1. i 4. razreda,

učenje  je cjeloživotni proces koji najveće temelje ima upravo u osnovnoj školi i poznato  je da svaki roditelj svom djetetu  želi pružiti maksimalne mogućnosti i podršku. Jedna od osam ključnih kompetencija koje utječu na cjeloživotne obrazovne i poslovne mogućnosti Vašeg djeteta jest komuniciranje na stranom jeziku.

Uz dobro poznavanje materinskoga jezika, komuniciranje na još dva europska jezika smatra se osnovnom pretpostavkom uspjeha europskih građana. To osobito vrijedi za govornike čiji materinski jezici, kao što je u našem slučaju hrvatski, ne ulaze u skupinu takozvanih velikih jezika, a ujedno i glavnih radnih jezika u Europskoj uniji i šire.

U trenutku odlučivanja  hoćete li izabrati njemački jezik u 1. razredu ili  kao drugi strani jezik  u četvrtom razredu osnovne škole, trebalo bi imati na umu sljedeće:

cilj je da dijete do kraja obveznog obrazovanja stekne dobre osnove u znanju dvaju stranih jezika
  učenje u najranijoj dobi prožeto je igrom, plesom, pjesmicama, brojalicama, situacijskim govorom, crtićima – dijete uči nesvjesno aktivnim slušanjem i ponavljanjem
  dobro je  što ranije početi s njemačkim jezikom kako bi Vaše dijete u ranoj fazi učenja kroz igru razvilo sklonost prema jeziku s kojim se ne susreće toliko intenzivno u svakodnevnici, iako je njemački u području gospodarstva najvažniji strani jezik – prema preporukama Vijeća Europske unije
  nakon njemačkoga kao prvoga stranog jezika engleski se uči lakše, jer je riječ o srodnim jezicima - najprisutniji strani jezik u izvanškolskom okruženju - engleski Vaše će  dijete naučiti bez poteškoća u kasnijim fazama obrazovanja
  dobro poznavanje dvaju stranih jezika već na razini srednje škole, a osobito na razini fakultetskog obrazovanja, otvara veće mogućnosti odlaska u inozemstvo (učeničkih i studentskih razmjena) i stjecanja novih iskustava i znanja 
  Hrvatska je povijesno, prostorno i gospodarski intenzivnije povezana sa zemljama njemačkoga govornog područja pa se dobrim poznavanjem njemačkoga uz engleski otvaraju veće mogućnosti zapošljavanja
   Naglašena je povezanost Hrvatske i Njemačke i u ostalim područjima kao što su sport i kultura.
  U našoj školi učenici uključeni u nastavu njemačkog jezika mogu sudjelovati na brojnim manifestacijama koje se u našoj županiji, ali I šire provode u svrhu popularizacije njemačkoga jezika:

* Sajam povodom Europskog dana jezika u Varaždinu

* Theaterspiele – internacionalne dramske igre na njemačkom jeziku

* Radionice glume s izvornim govornicima

* Max sucht den Superstar – natjecanje u pjevanju na njemačkom jeziku

* Poesieabend – večer poezije na njemačkom jeziku

* Natjecanja na školskoj, županijskoj I državnoj razini – poznato je da su brojni učenici naše škole sudjelovali na natjecanjima iz njemačkog jezika I uvijek ostvarili iznimne rezultate (svake se godine natječemo na županijskoj razini, a ostvarili smo već I nekoliko 1., 2. I 3. mjesta na državnoj razini), što je I najbolji pokazatelj kvalitetnog, upornog I dugogodišnjeg  rada I truda naših  učenika I učiteljica

* priprema za DSD (Deutsches Sprachdiplom) - Njemačka jezična diploma međunarodni je jezični ispit znanja za učenike u inozemstvu.  Svake godine ovaj ispit polaže preko 14 000 učenika širom svijeta u više od 50 zemalja. Njemačka jezična diploma je njemački državni ispit kojim se potvrđuje poznavanje njemačkog jezika na razini A2/B1 (DSD I) ili B2/C1 (DSD II) Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike – ZEROJ-a  I službeni je dokument prilikom upisa na fakultete ili pri zapošljavanju. Učenici pohađaju nastavu I polažu testove u srednjim školama gdje im predaju izvorni govornici I slušaju cijelu nastavu na njemačkom jeziku od 1. - 4. razreda. Najbolje osnove za pohađanje takve nastave učenici će dobiti upravo u osnovnoj školi.

 

NE ZABORAVITE, KVALITETNO SE ZNANJE STRANIH JEZIKA NE MOŽE STEĆI U KRATKOM VREMENU I SADA JE NAJBOLJI TRENUTAK DA NAPRAVITE VAŽAN KORAK KOJIM ĆETE VAŠOJ DJECI OSIGURATI BOLJU BUDUĆNOST.

 


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec