2020-03-11 16:15:29

Provođenje preventivnih mjera

Važnost higijene i odgovornog ponašanja

 

S obzirom na opasnost od zaraze koronavirusom, svi moramo provoditi mjere zaštite, bar one koje možemo.

U našim školama osigurali smo dovoljno sredstava za pranje ruku, ali i dezinfekcijskih sredstava – i za ruke i za dezinfekciju svih prostorija i inventara.

I ovim putem skrećemo pozornost svima koji borave u prostorima u kojima boravi veći broj ljudi da se pridržavaju mjera zaštite – redovito peru ruke, izbjegavaju bliske kontakte te vode računa o kašljanju i kihanju.

Učenike opet upućujemo na REDOVITO i ČESTO pranje ruku, od dolaska u školu pa nadalje. Također, preporuča se da učenici (za svaki slučaj) ponesu i svoja sredstva za dezinfekciju, ako ih imaju.

 

Opće mjere zaštite:

Neophodno je u organiziranom smještaju i boravku učenika, u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, u svim prostorima gdje se odvija nastava i boravak djece, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

mogućnost pranja ruku sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama s cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola, nedolazak u školu osoblju, učenicima, djeci i osobama u pratnji koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah; sva ostala djeca i učenici uobičajeno pohađaju nastavu te sve školske i izvannastavne aktivnosti.

Djecu i učenike kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola kada kašljete i kišete, prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah

Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec