2019-12-18 14:21:38

Rano učenje informatike

U ponedjeljak, 23.12.2019. nastava ranog učenja informatike neće biti održana.


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec