2019-12-04 10:38:08

Rano učenje informatike

Ovog petka 6.12.2019. bit će održane nadoknade za 3 grupe učenika ranog učenja informatike po rasporedu:
 14:15 - 15:15 - 1.a
 15:20 - 16:20 - 2.a
 16:25 - 17:25 - 4.a


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec