2019-12-02 19:56:22

Rano učenje informatike

Obzirom na prekid štrajka nastava ranog učenja informatike će se od sutra odvijati po rasporedu A tjedna. To znači da sutra 3.12. (utorak) nastavu imaju 3. i 4. a razred, a ostale dane  po rasporedu tjedna A. Molimo Vas da pratite stranice škole na kojima će redovito biti objavljene sve promjene i nadoknade.


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec