2019-09-06 08:17:42

Besplatna prehrana učenika

Poštovani roditelji/skrbnici,

Obavještavamo vas da je krajnji rok za predaju zahtjeva za oslobađanje učenika od plaćanja školske kuhinje datum 12. rujna 2019.

Naime, rok je već istekao 9. kolovoza, a sada je produžen. Nakon toga ćemo morati pričekati i vidjeti tko je ušao u projekt, pristiglih zahtjeva u Varaždinskoj županiji je jako puno.

Novac za školsku kuhinju ćemo prikupljati od svih učenika (osim onih koji su oslobođeni po drugim osnovama), a nakon dobivene odluke o oslobađanju od plaćanja ćemo vraćati onima koji će ući u projekt.

 

U prilogu: dopis Varaždinske županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec