2019-06-14 10:27:33

UPISI U SREDNJU - financiranje troškova liječničkih pregleda za deficitarna zanimanja

Kao i svake godine Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin  utvrđuje listu deficitarnih zanimanja za koja snosi troškove liječničkog pregleda u svrhu dobivanja liječničke svjedodžbe medicine rada.

Napominjemo da se liječnički pregledi provode samo za zanimanja koja su navedena u dopisu ( dopis u prilogu ) .

Učenici koji se upišu u jedno od navedenih  deficitarnih zanimanja, ukoliko žele koristiti navedeno pravo mogu se javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin Trenkova ulica 56. soba 13 ili 14. I kat osobno ili na broj telefona 401- 512, 401-513.

Za sva ostala obrtnička zanimanja učenici obavljaju liječnički pregled u ambulantama medicine rada u našoj županiji.


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec