2019-03-27 09:30:09

Zahvala

Donacija drvene građe

Kao i u mnogim drugim institucijama i tvrtkama, tako se i u školama stalno nešto radi i gradi. U tome veliku ulogu imaju ljudi koji nam pomažu na razne načine, a jedan od njih je i donacija.

Ovim putem od srca zahvaljujemo Pilani Rafaj na vrijednoj donaciji dasaka i fosni za izradu kompostera u našim školama te za izradu klupa za vanjsko igralište u PŠ Druškovec!


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec