2022-04-11 14:36:25

Šah na otvorenom

Ovih dana je na školskom dvorištu ispred matične škole postavljeno igralište za igranje šaha na otvorenom.

S obzirom na dugu šahovsku tradiciju našega kraja i odlične šahovske rezultate naših učenika, ideja o šahu na otvorenom činila se sasvim logičnom. Za šah na otvorenom nabavljene su i velike figure te će biti postavljene i masivne drvene klupe.

Nadamo se da će na velikim šahovskim poljima, uz učenje ove umne igre, naši đaci poboljšavati i svoje motoričke sposobnosti te da će igralište biti i mjesto za šah i odmor starijim šahistima našega kraja, posebno u tople i suhe dane.


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec