2020-12-04 16:00:38

Sveti Niko svijetom šeta…

Dva dana ranije nego što je to uobičajeno, sveti Nikola je posjetio našu školu. Nažalost, jako mu se žurilo posjetiti još mnogo dječice, stoga je samo ostavio darove za najmlađe učenike naše škole, a podijelile su ih njihove učiteljice i učitelj.

Prije nego što je otišao, sveti Nikola je šapnuo: „Dječici recite da ih jako volim, ali nažalost ne mogu ostati, moram žuriti dalje, a i moram poštivati epidemiološke mjere. Vidite da čak ni Krampus nije mogao doći, ponestalo mu je maski za lice. Svi učenici neka i dalje budu dobri i neka slušaju roditelje i učitelje u školi, neka redovito uče i idu rano u krevet.“

Sveti je Nikola još zahvalio Općini Maruševec koja je osigurala sredstva za nabavu darova te tom gestom još jednom razveselila dječja srca.

 

 


Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec