preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec

Natječaji

Natječaj za stručnog suradnika pripravnika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tomislav Vincek, 13. 11. 2018. 13:57

 [više]

Rezultati natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tomislav Vincek, 7. 11. 2018. 20:25

 [više]

Natječaj za stručnog suradnika-psihologa Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tomislav Vincek, 26. 10. 2018. 16:47

 [više]

Natječaj za pomoćnika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tomislav Vincek, 24. 10. 2018. 14:12

 [više]

Natječaj za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tomislav Vincek, 16. 10. 2018. 14:08

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za pomoćnika/icu učenicima s teškoćama u razvoju Vijest ima dokument u privitku

Autor: Brankica Štrlek, 3. 8. 2018. 11:13

 [više]

Natječaj za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tomislav Vincek, 2. 2. 2018. 12:55

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za stručno osposobljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Breški, 11. 10. 2017. 07:19

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaji za radna mjesta 10.2017. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Breški, 5. 10. 2017. 14:07

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaji za radna mjesta 08.2017. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Breški, 25. 8. 2017. 08:12

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Odluka o imenovanju ravnatelja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Breški, 22. 8. 2017. 10:14

Tekst se nalazi u prilogu.

 [više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 17. 8. 2017. 20:50

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za fiziku Vijest ima dokument u privitku

Autor: Brankica Štrlek, 21. 4. 2017. 13:22

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 10. 1. 2017. 12:38

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za fiziku Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 10. 1. 2017. 09:25

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za njemački jezik Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 27. 12. 2016. 12:19

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 4. 10. 2016. 16:02

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

 [više]

Natječaj za pomoćnika – javni radovi Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 30. 9. 2016. 13:10

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za stručno osposobljavanje - učitelj razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 8. 9. 2016. 13:37

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za stručno osposobljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 31. 8. 2016. 17:54

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 19. 8. 2016. 10:18

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za stručno osposobljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 10. 5. 2016. 14:16

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

Natječaj za stručno osposobljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: ANA GALIC, 5. 4. 2016. 13:54

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ ZA FIZIKU I MATEMATIKU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Brankica Štrlek, 17. 3. 2016. 13:07

Tekst natječaja u prilogu.

 [više]

Natječaj

Autor: ANA GALIC, 9. 3. 2016. 13:56

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“

M A R U Š E V E C

KLASA:112-07/16-03/2

URBROJ:2186-127-01-16-1

Maruševec, 9.3.2016.

 

 

Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Računovodstveni poslovi- (m/ž) – puno radno vrijeme

 

Uvjeti: magistar/magistra ekonomije, univ.bacc.oec

 

Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                   Ana Galic

 [više]

Natječaj za pomoćnike učenicima s teškoćama u razvoju

Autor: Brankica Štrlek, 30. 11. 2015. 12:49

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“

                   M A R U Š E V E C

KLASA:112-07/15-06/2

URBROJ:2186-127-01-15-1

Maruševec, 30.11.2015.

Natječaj za pomoćnike učenicima s teškoćama u razvoju – Projekt „Mladi za mlade“

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

Pomoćnik učenika s teškoćama u razvoju (m/ž) – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 10.6.2016. godine. – 2 izvršitelja

Uvjeti: najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program) – mlade osobe do 29 godina

             Ciljane skupine 1. i 2. iz mjere HZZ-e „Mladi za mlade – pomagači u nastavi“

 

Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci, te potvrdu HZZ-e.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                          RAVNATELJICA:

                                                                                               Ana Galic

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Brankica Štrlek, 9. 11. 2015. 11:35

OSNOVNA ŠKOLA "GUSTAV KRKLEC" MARUŠEVEC

ČALINEC 78

Klasa: 112-01/15-04/3

Urbroj: 2186-127-01-15-1

U Čalincu, 9.11.2015.

Temeljem članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 94./13. i 152./14.), Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

  1. Učitelj engleskog jezika (M/Ž), nepuno radno vrijeme - 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, preslike domovnice i dokaza o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 [više]

Natječaj

Autor: Ružica Breški, 6. 10. 2015. 11:48

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec raspisuje

 

                                                                           N A T J E Č A J

                                                                         za radna mjesta

 

Učitelj matematike (M/Ž), nepuno radno vrijeme – 27 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme

Učitelj fizike (M/Ž), nepuno radno vrijeme – 24 sata ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme

Učitelj geografije i povijesti (M/Ž), određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust,

Učitelj geografije i povijesti (M/Ž), neodređeno nepuno radno vrijeme – 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Kuhar/ica - spremač/ica (M/Ž) , jedan izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radna mjesta od rednog broja 1. do rednog roja  4.: prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5.: završena škola za kuhar/ica

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, preslike domovnice i dokaza o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole.  

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

U Čalincu, 6.10.2015.

KLASA: 112-01/15-04/2

URBROJ:2186-127-01-15-1

 [više]

Natječaj

Autor: Ružica Breški, 11. 9. 2015. 13:40

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“

                     M A R U Š E V E C

KLASA:112-07/15-06/1

URBROJ:2186-127-01-15-1

Maruševec, 11.9.2015.

Natječaj za radna mjesta

 

                                                                N A T J E Č A J

                                                             za radna mjesta

Pomoćnik učenika s teškoćama u razvoju (m/ž) – nepuno radno vrijeme , 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  na određeno vrijeme do 10.6.2016. -

2 izvršitelja

Uvjeti: najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

Prednost pri zapošljavanje imaju kandidati koji su završili program osposobljavanja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci, te potvrdu HZZ-e.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                     Ravnateljica

                                                                                                                         Ana Galic

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

 

Korijeni učenja su gorki,
ali plodovi su slatki.

Aristotel

 

 

Projekt

Priloženi dokumenti:
Sazetak projekta.pdf

Protokoli i pravilnici
Pilot projekt
UPISI U SREDNJU ŠKOLU
HRABRI TELEFON

Korisni linkovi


 > Google
 > Yahoo
 > Pogodak

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec / Čalinec 78, HR-42243 Čalinec / os-gkrklec-calinec.skole.hr / ured@os-gkrklec-calinec.skole.hr
preskoči na navigaciju